Bijdragen aan digitaal burgerschap

We omringen ons als burgers met technologie en nieuwe digitale mogelijkheden. Dat verrijkt ons leven, maar er kleven ook risico’s aan. Beseffen we voldoende dat we met ons internetgebruik een spoor van data achterlaten en er grote commerciële belangen achter schuilgaan? Om ervoor te zorgen dat internet weer echt een publiek middel wordt, zijn bibliotheken onmisbaar. Vanuit onze publieke waarden staan we voor een betrouwbare, democratische en veilige digitale samenleving. We willen dat iedereen zich kan ontwikkelen tot kritische, nieuwsgierige en data-geïnformeerde burgers die toegerust zijn op de wereld van morgen.

Dat brengt natuurlijk ook vragen met zich mee: wat is precies onze rol als bibliotheek en hoe vullen we die in? Welke risico’s en kansen liggen er? Welke ethische vragen brengt dit met zich mee? En hebben we de competenties om een Librarian 3.0 te zijn? Over deze vragen - en meer - gaan we tijdens het congres graag met u in gesprek. Dit doen we met een inspirerend plenair ochtendprogramma en heel veel workshops, talks en verdiepingssessies tijdens de middag.

Programmalijnen

Uit de praktijk


We zijn op zoek naar spannende voorbeelden. Hoe past u als bibliotheek digitale innovaties toe in uw praktijk? Gebruikt u digitale programma’s waarvan uw collega’s absoluut op de hoogte moeten zijn? Welke trends, onderzoeken en innovaties signaleert u op het gebied van educatie, storytelling en privacy? Welke best practices (én best failures!) verdienen een plek op het congres?

Nieuw perspectief


Hoe gebruiken we digitale toepassingen op een verantwoorde manier? Hoe zetten we kennis uit data in om waardevol te werken? En wat is de betekenis van verhalen in deze digitale wereld? We zoeken naar vergezichten, moderne visies en filosofische beschouwingen. Over welke dilemma’s en ethische vraagstukken moeten we het absoluut hebben? Deel hier uw visie!

Blik van buiten


Wat moeten we als bibliotheken in huis hebben om aangesloten te blijven bij de digitale wereld van de 21e eeuw? Daarvoor moeten we onze blik naar buiten richten. Welke ondernemers en bedrijven zijn een lichtend voorbeeld? Wat kunnen we leren van andere bibliotheken (misschien wel vanuit een andere sector of van over de grens)? En hoe kunnen we met andere organisaties samenwerken om het digitaal burgerschap vorm te geven?

Stadssafari

De stadssafari’s vinden plaats op 15 juni 2020 en sluiten inhoudelijk aan op het thema van editie 2020: ‘Bijdragen aan digitaal burgerschap’.

Tijdens een stadssafari gaan we op bezoek bij verschillende organisaties, initiatieven, of personen in Utrecht, die op een geheel eigen wijze handen en voeten hebben gegeven aan: of digitale producten, of werken vanuit een uitgesproken visie over digitalisering of juist in hun aanpak bijzondere doelgroepen aangesloten weten te houden bij de digitale wereld. We bezoeken organisaties die hun deuren open willen stellen en hun kennis en ervaring willen delen met de bibliotheeksector. Een uniek kijkje in de (onbekende) keuken dus! Gun uzelf een extra dag en geef uw ogen en oren de kost.

Het publiek deelt sterren uit

Jouw collega's hebben voorstellen ingediend voor het festival. Jij beslist mee, wie kans maakt op een plek in het programma. Neem de tijd, lees de voorstellen en deel je sterren uit aan de meest originele, interessante of spannendste voorstellen.
Stemmen is mogelijk tot en met 23 maart. 

Curator

 

Marleen Stikker,

Onze curator voor het plenaire programma 2020: Marleen Stikker, internetpionier, oprichter en directeur van Waag en auteur van het zojuist verschenen boek: Het internet is stuk. Marleens credo is : "If You Can't Open It, You Don't Own It" Ze gelooft dat de samenleving open technologieën nodig heeft om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Een uitdaging die voor ons als sector zeker ook uitdagend is.

Terugblik