De jeugd in het hart van beleid, strategie en praktijk.


In deze editie van het Nationale Bibliotheekcongres is het onderwerp Jeugd en draait alles om kinderen en jongeren. Geen vreemd onderwerp want de helft van de bibliotheekleden is jonger dan 18 jaar. Tijdens dit congres willen we u hun belevingswereld en behoeftes. Dit doen we met een inspirerend plenair ochtendprogramma en de middag wordt grotendeels door uzelf gevuld.

 

Kinderen kijken anders naar de wereld dan volwassenen. Luister, kijk en laat je inspireren door de jeugd.

Tako Rietveld, dagvoorzitter

Dien uw voorstel in.


Van 18 oktober tot 25 november krijgt u de gelegenheid om een voorstel in te dienen. Laat weten welke kennis u wilt delen of ontwikkelen. Laat uw voorstel aansluiten bij een van de drie congresthema's van deze jeugdeditie van het Nationale Bibliotheekcongres. Stuur uw voorstel voor 25 november 2016 in!

De programmaraad beoordeelt vervolgens alle voorstellen waarna u begin december hierover bericht ontvangt. Het Nationale Bibliotheekcongres 2017 informeert en inspireert vóór en dánkzij u.

 

De volgende drie (jeugd)thema's vormen de rode draad door het congres.
Bij welk thema sluit uw voorstel het beste aan?

1

thema 1:

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET

DE WERELD VAN HET KIND

2

thema 2:

ALS IK LATER GROOT BEN

VAARDIGHEDEN VOOR DE TOEKOMST

3

thema 3:

MAATSCHAPPIJ & CO

GROOT DENKEN MET DE SECTOR

De programmaraad bestaat uit een mix van ervaren en inspirerende vertegenwoordigers uit de sector. Zij beoordelen alle ingediende voorstellen aan de hand van vooraf vastgestelde criteria om zo te zorgen voor een kwalitatief en inspirerend programma.

Voor deze jeugdeditie van het congres bestaat de raad uit:

 • Karen Bertrams (adviseur Innovatie & Advies, ProBiblio)
 • Ingrid Bon (voorzitter landelijke Kenniskring 0-18)
 • Hanneke Bruggeman (directeur bibliotheek De Nieuwe Kolk)
 • Miranda Corbière (jeugdspecialist Bibliotheek Hoorn)
 • Julienne van den Heuvel (projectleider BoekStart, Kunst van Lezen)
 • Theo Kemperman (directeur Bibliotheek Rotterdam)
 • Evi Savelkouls (specialist Jeugd & Volwassenen NOBB, bestuurslid het Jonge Bibliothecarissen Netwerk)
 • Norma Verheijen (senior adviseur & trekker Horizontaal Team Jeugd, Koninklijke Bibliotheek)

Selectiecriteria

De voorstellen worden beoordeeld aan de hand van de volgende selectiecriteria:

 1. Is het voorstel inspirerend – spreekt er bevlogenheid en enthousiasme uit?
 2. Wordt er gebruik gemaakt van een verrassende vorm – is er veel interactie met publiek en is het beeldend?
 3. Slaat het voorstel een goede brug tussen beleid en uitvoering – als het bijvoorbeeld over een visie of strategie gaat: wordt het toegelicht met praktische voorbeelden?

Extra bonuspunten:

 1. Verrast het onderwerp ons – is het onverwacht en out of the box?

Inspiratieplein

App