× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen Contact

Naomi Deegenaars

Jos Debeij

Hildelies Balk

 

Van Bibliotheekconvenant naar Netwerkagenda

Begin oktober 2020 ondertekenden vertegenwoordigers van de drie overheidslagen (OCW, IPO en VNG) en drie bibliotheekvoorzieningen (VOB, SPN en KB) het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Hiermee benadrukken de partijen het belang van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening én van goede samenwerking in het stelsel, dus tussen bibliotheken, de POI’s en de KB. Nu werken de partijen aan afspraken over de concrete uitvoering van het convenant via een Netwerkagenda.

De samenwerking is voorwaarde om te kunnen bijdragen aan 3 grote maatschappelijke opgaven:
• Geletterde samenleving
• Participatie in de informatiesamenleving
• Leven lang ontwikkelen

Het convenant bevat afspraken over deze maatschappelijke opgaven. Het beschrijft ook de randvoorwaarden in het bibliotheekstelsel om de opgaven te kunnen uitvoeren. Er ligt nu een pakket aan acties en doelen die de partners, in gezamenlijke verantwoordelijkheid, gaan oppakken.

Contactpersoon: Jos Debeij

Pica - digitaal burgerschap

In 2021 start een nieuw initiatief dat significant kan bijdragen aan het dichten van de kloof in de digitale samenleving: vanaf 1 januari 2021 wordt de programmalijn ‘Digitaal Burgerschap’ van de Stichting Pica ingericht.

Deze programmalijn heeft tot doel burgers (jong en oud) een gelijke kans te bieden om zich kritisch, gelijkwaardig en creatief te kunnen manifesteren in de digitaliserende wereld, en om bibliotheken zo toe te rusten dat zij de verschillende doelgroepen hierin optimaal kunnen ondersteunen. De programmalijn, die ook een onderdeel zal zijn in de Netwerkagenda bij opgave 2: ‘participatie informatiesamenleving’, wordt opgezet in een samenwerking tussen KB, SPN en bibliotheken.

Dit eerste jaar is een voorbereidingsjaar: we inventariseren wat er al is en wat er nodig is en we ontwikkelen bestaande en nieuwe bouwstenen (denk aan: activiteiten, tools, scholing medewerkers, effectmeting). Met een aantal kansrijke interventies gaan we experimenteren in ‘proeftuinen’ van twee POI’s en vijf bibliotheken. Op basis van de ervaringen in 2021 wordt het financieringsprogramma voor de periode 2022-2025 ingericht, waar alle bibliotheken aan mee kunnen doen.

Contactpersoon: Hildelies Balk

 

Programma de Bibliotheek en basisvaardigheden, ondersteuning voor kwetsbare burgers

In het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden helpen de KB en SPN bibliotheken met het opzetten van dienstverlening voor diverse kwetsbare doelgroepen.

Gebaseerd op twee pijlers:

1. Mensen zelfredzaam maken via het non-formele educatie-aanbod en

2. Mensen die niet zelfredzaam zijn of kunnen worden faciliteren met hulp en informatie.

Contactpersoon: Maaike Toonen

 

Meer informatie over basisvaardigheden volwassenen

Online Bibliotheek-app

Leden van de Bibliotheek hebben gratis toegang tot de online Bibliotheek. Hier vind je luisterboeken en e-books in alle genres. Van spanning tot spiritualiteit, van fantasy tot filosofie. Bij de online Bibliotheek vind je altijd je volgende boek.

Nieuwe online Bibliotheek-app

Met de online Bibliotheek-app heb je je favoriete boeken altijd bij de hand. Lees of luister zoals het jou uitkomt: op je e-reader of computer via onlinebibliotheek.nl, of op je telefoon of tablet. Deze nieuwe app biedt meerdere functionaliteiten in één app: boeken zoeken, downloaden, lezen en luisteren.

Contactpersoon: Karlijn van der Lelij

 

Download de online Bibliotheek-app

Nieuwe website voor het bibliotheeknetwerk

Medio 2020 heeft de KB de nieuwe website Bnetwerk gelanceerd. Op deze website vind je een overzicht van alle programma's en diensten van de KB voor en met het openbare bibliotheeknetwerk. Op Bnetwerk is informatie van de websites kb.nl/ob, Bibliotheekenbasisvaardigheden.nl en (een deel van) Bibliotheekinzicht.nl samengevoegd.

Meer weten over de website? Bekijk dan de introductievideo, te vinden op Bnetwerk.

Contactpersoon: Britta Wielaard

 

Bezoek de site van Bnetwerk

Netwerkprogramma 'Haal meer uit'

In het programma 'Haal meer uit' werken bibliotheken, POI’s en de KB actief en intensief samen aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven en klantdoelen. Daarnaast ontstaat er meer ‘return on investment’ op de beschikbare digitale OB-netwerkinfrastructuur, effectieve besteding van budgetten voor doorontwikkeling en inzicht in succesfactoren bij netwerksamenwerking. De 'Haal meer uit' aanpak draagt bij aan het ontwikkelen van een lerend netwerk en meer samenwerking tussen de netwerkpartners. In 2018 en 2019 zijn drie projecten uitgevoerd met focus op de Website as a Service (WaaS), Adobe Analytics en de Nationale Bibliotheekcatalogus. In 2020 liepen 2 vervolgprojecten voor de WaaS en Adobe Analytics en een nieuw project voor het Datawarehouse, de Bibliotheek- en Effectenmonitor en Bibliotheekinzicht ('Haal meer uit data').

Contactpersoon: Naomi Deegenaars

 

Kijk voor meer informatie op metdekb.nl

 

naar boven