Podcast wandeling - Digitaal Burgerschap
Marleen Stikker
WAAG
Oprichter, directeur en bestuurder

BIO
In 1993 stond Marleen aan de wieg van het internet. Als bedenker en 'burgemeester' van De Digitale Stad ontwikkelde ze de eerste gratis toegangspoort tot een virtuele gemeenschap op het internet. In 1994 richtte ze samen met Caroline Nevejan Waag op. Waag is uitgegroeid tot een leidend Europees onderzoeksinstituut voor technologie en maatschappij, en zet aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen.

We starten alle drie de werkconferenties met een podcastwandeling met Marleen Stikker.

 


 

Agenda van de Stad
Rens Bleijenberg
De Bibliotheek Deventer
Community Librarian en fondsenwerver

BIO
In de Bibliotheek Deventer zijn wij op verschillende manieren bezig met digitaal burgerschap, onder andere via ons Ontwikkelplein, via communities en via onze makersplaats. Ik houd mij in het bijzonder bezig met de (digitale)participatie in de (lokale) democratie van inwoners van Deventer. In 2021 zijn wij Deventer Denkt Mee gestart. Inwoners konden online de vraag beantwoorden 'hoe hun ideale Deventer er over 10 jaar uitziet'. Deze input (meer dan 300 reacties) hebben we verwerkt in een online talkshow met de burgemeester, lokale politici, muziek en meer. In 2022 geven wij hier een fysiek vervolg aan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Rens is spreker tijdens de werkconferentie op 24 maart in Amersfoort.


 

Agenda van de Stad
Tamara Witschge
Hogeschool van Amsterdam
Lector Creative Media for Social Change

BIO
Tamara Witschge is lector Creative Media for Social Change bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij onderzoekt hoe media ingezet kunnen worden om verbeelding en verbinding te faciliteren en zo sociale verandering te stimuleren in de samenleving, met name op het gebied van duurzaamheid en diversiteit en inclusie. Tamara heeft een PhD in Communicatiewetenschappen (2007, Amsterdam) en heeft aan Goldsmiths (University of London) en Cardiff University gewerkt (2007-2012). Aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft zij haar leerstoel Media en Culturele Industrie ontwikkeld. Overkoepelende thema’s in haar onderzoek zijn de rol van informatie in het publieke domein, inclusie en creativiteit. Haar NWO VIDI-project Entrepreneurship at Work (2015-2021) onderzocht de veranderende journalistieke praktijk en de rol van nieuwsmedia in de samenleving.

Tamara is spreker tijdens de werkconferentie op 24 maart in Amersfoort.


 

Desinformatie
Pieter van Boheemen
Rathenau Instituut
Onderzoeker

BIO
Pieter bestudeert de invloed van digitalisering op de democratie, met bijzondere aandacht voor het publieke debat. Zo werkte hij onlangs aan onderzoek naar deepfakes voor het Europees Parlement en beschreef voor het ministerie J&V de mechanismen achter grensoverschrijdend gedrag op het internet. Regelmatig wordt hij gevraagd ontwikkelingen rond mis- en desinformatie te duiden. Bij de Digital Society School van de Hogeschool van Amsterdam coördineert Pieter de track “Hybrid Democracy”.

Pieter is spreker tijdens de werkconferentie op 24 maart in Amersfoort.


 

Kunstmatige intelligentie
Jim Stolze
Nationale AI-Cursus 
Oprichter
 

BIO
Kunstmatige intelligentie (AI) gaat grote impact hebben op de manier dat we leven, werken en media consumeren. Een basiskennis over AI is daarom noodzakelijk voor alle burgers. Ik zie het als een digitaal zwemdiploma. Dat is de reden dat ik ooit met de Nationale AI-Cursus ben begonnen (zwemdiploma A) en dat er binnenkort een speciale cursus over Data en Ethiek (zwemdiploma E) aankomt!

Jim is spreker tijdens de werkconferentie op 22 maart in Assen en 23 maart in Eindhoven.


 

Citizen Science
Bastian de Pooter
De bblthk
Projectleider Stadslab Wageningen

BIO
Als projectleider van Stadslab ben ik verantwoordelijk voor de uitrol van Stadslab. Met Stadslab streven wij naar ‘data-smart burgers’. Dat houdt in dat inwoners van Wageningen zich bewust zijn van wat er kan met data en hoe ze deze zelf kunnen inzetten. Stadslab organiseert programmering rondom digitaal burgerschap en wordt samen met de inwoners meer Data Smart. Daarnaast voorziet Stadslab in een netwerk waarbij inwoners worden ondersteund en begeleid in het doen van hun eigen onderzoek. Daarnaast biedt Stadslab een podium om het onderzoek bekendheid te geven en samen de dialoog aan te gaan. Netwerken en verbinden is hierbij mijn belangrijkste rol.

Bastian is spreker tijdens de werkconferentie op 24 maart in Amersfoort.


 

Agenda van de Stad
Marcel Bok
Bibliotheek Enschede
Programma Coordinator 18+

BIO
Digitale vaardigheden, laaggeletterdheid, volwasseneducatie/leven lang leren, ontmoeting en debat faciliteren, exposities verzorgen en events opzetten. 
Mijn brede functie is zeer afwisselend en kent vele kanten. In Enschede werken we vooral hard aan de ontwikkeling van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek; zelf ben ik volop bezig met digitaal burgerschap via o.a. SeniorWeb en het taalhuis en het opzetten van het IDO in meerdere vestigingen. 
In bredere zin zijn we met de Agenda van de Stad bezig met het burgerschap en de rol van de burger in de maatschappij: hierbij willen we vooral de kloof verkleinen tussen burger en bestuur. Via het project Agenda van de Stad zien we met partner Bibliotheek Hengelo en lokale omroep 1Twente gezamenlijk een goede kans om problemen te agenderen en gezamenlijk aan te pakken om te komen tot verheldering. Doel is om de burger en de bestuurders meer bagage mee te geven en zo de kloof te verkleinen.

Marcel is spreker tijdens de werkconferentie op 22 maart in Assen.


 

Citizen Science
Teije Terhorst
Waag
Projectontwikkelaar

BIO
Teije is programma- en projectontwikkelaar voor het Smart Citizens Lab van Waag. Hij werkt aan projecten en programma's die de handelingspositie van burgers versterken, zowel ten opzichte van technologie als door het gebruik van technologie. Het Smart Citizens Lab bouwt voort op een van de pilaren onder Waags manier van werken: public research. Het ziet de maatschappij als een gemeenschap die samen onderzoek doet en baseert zich daarbij op citizen science: onderzoek dat niet naar, maar met de burger gedaan wordt.

Teije is spreker tijdens de werkconferentie op 23 maart in Eindhoven.


 

Moreel Kompas
Jeroen de Boer
Fers en ROC Friese Poort
Adviseur innovatie bij Fers, gedetacheerd programmaleider digitaal burgerschap bij ROC Friese Poort en lid van het kernteam digitaal burgerschap

BIO
Als lid van het kernteam digitaal burgerschap werk ik samen met collega’s aan het ontwikkelen van de programmalijn digitaal burgerschap. Ik houd me daarbij in het bijzonder bezig met de bouwstenen programmering en expertise en begeleid de proeftuinen. Bij Fers ontwikkel ik digitaal burgerschapsgerelateerde projecten als Data Detox, FryskLab en Open Badges. Bij ROC Friese Poort ben ik verantwoordelijk voor de inbedding van digitaal burgerschap. Tevens probeer ik vanuit deze positie de ontwikkelingen rondom dgitaal burgerschap in MBO’s en bibliotheken bij elkaar te brengen en maak ik ook deel uit van de landelijke MBO-werkgroep digitaal burgerschap.

Jeroen is spreker tijdens de werkconferentie op 23 maart in Eindhoven.


 

Open Badges
Dr. Doug Belshaw
We Are Open Co-op
Medeoprichter We Are Open Co-op

BIO
Doug schreef zijn proefschrift over digitale geletterdheid en werkte sindsdien aan verschillende aanverwante initiatieven. Recentelijk heeft hij onderzoek gedaan naar en advies gegeven over een project dat wordt gefinancierd door de European Cultural Foundation om desinformatie in gefedereerde sociale netwerken te bestrijden. Doug was eerder Web Literacy Lead van de Mozilla Foundation en werkte ook in het Open Badges-team. Hij heeft de afgelopen tien jaar geholpen om digitale referenties mainstream te maken, vooral met betrekking tot open erkenning.

Doug is spreker tijdens de werkconferentie op 22,23 en 24 maart.


 

Agenda van de Stad
Joëlle Swart
Rijksuniversiteit Groningen
Universitair docent

BIO
Dr. Joëlle Swart (1988) is onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij onderzoek doet naar veranderend nieuwsgebruik, mediawijsheid en digitale geletterdheid. Daarbij werkt zij veel samen met maatschappelijke partners, zoals nieuwsmedia, scholen en bibliotheken. Eén van deze onderzoeken betreft vijfjarig onderzoeksproject 'Geïnformeerd burgerschap voor iedereen' uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, Biblionet Groningen, AlfaCollege en het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zich richt op digitale geletterdheid, inclusie en burgerschap bij de doelgroepen van 8-12 jarige kinderen en laaggeletterde volwassenen. Hiervoor ontving zij in 2020 samen met prof.dr. Marcel Broersma en dr. Anna Van Cauwenberge een NWO Digital Society beurs.

Joëlle is spreker tijdens de werkconferentie op 22 maart in Assen.


 

Moreel Kompas
Renze Tjoelker
Saxion Hogeschool
Hoofddocent / Onderzoeker lectoraat Maatschappelijke Veiligheid

BIO
Renze Tjoelker houdt zich bezig met burgerschap in een digitaliserende wereld. Als practor Digitale Weerbaarheid bij ROC Friese Poort heeft hij gewerkt aan het Digitaal Moreel Kompas. Het Digitaal Moreel Kompas biedt een ordening van kennis, vaardigheden en moraliteit om als weerbare burger te participeren in onze digitaliserende samenleving.  Sinds 1 november is hij werkzaam als docent en onderzoeker bij Saxion Hogeschool en daar houdt hij zich bezig met moreel gedrag op het internet.

Renze is spreker tijdens de werkconferentie op 23 maart in Eindhoven.


 

 

Desinformatie 
Gwenda Nielen
DROG
Directeur van TILT

BIO
Gwenda Nielen is als socioloog, gedragsonderzoeker en voormalig luitenant-kolonel al jaren werkzaam op de thema’s hybride conflict, online & offline beïnvloeding, desinformatie en strategische communicatie. Ze kan daarbij putten uit ruim 20 jaar ervaring in onder andere Irak, Afghanistan, Georgië, de Sahel Regio en Syrië. Van operationele communicatie tot defensiebeleid over gedragsonderzoek en van adviseur hybride conflict tot radicalisatie. Als directeur van TILT is Gwenda verantwoordelijk voor online monitoring van disinformatie en online manipulatie en seriously fun games om de weerbaarheid van mensen en organisaties te vergroten.

Gwenda is spreker tijdens de werkconferentie op 24 maart in Amersfoort.


 

Kunstmatige intelligentie
Casper de Jong
SETUP
Ontwerper

BIO
Casper heeft een achtergrond in kunst en technologie. Na zijn afstuderen is hij betrokken bij SETUP als ontwerpend onderzoeker en maakt performatieve installaties. Sinds 2021 werkt Casper bij SETUP en doet binnen SETUP artistiek ontwerpend onderzoek en maakt onderzoeksresultaten van SETUP op een speelse en deelbare wijze toegankelijk.

Casper is spreker tijdens de werkconferentie op 22 maart in Assen.


 

Kunstmatige intelligentie
Frank-Jan van Lunteren
SETUP
Redactie

BIO
Frank-Jan heeft een achtergrond in Nieuwe Media & Digitale Cultuur (UU). Hij werkt sinds 2011 bij SETUP en richt zich voornamelijk op het vertalen van SETUP’s artistiek ontwerpend onderzoek naar andere contexten, waaronder onderwijs.

Frank-Jan is spreker tijdens de werkconferentie op 22 maart in Assen.


 

Citizen science
Gerda Vrugteman
Forum Groningen
Programmamaker ‘Tech’/ Projectleider

BIO
‘Tech’ is een van de drie pijlers binnen de programmering van Forum Groningen. Met het organiseren van evenementen probeer ik actuele technologische ontwikkelingen en tendensen te vertalen naar een breed publiek. Om ze zo te informeren, inspireren en activeren, en ze te helpen zich voor te bereiden op de toekomst.

Gerda is spreker tijdens de werkconferentie op 22 maart in Assen.


 

Citizen science
Jantien Borsboom
Bibliotheek Midden-Brabant
Specialist Programmering

BIO
Jantien Borsboom ontwikkelde vanaf 2013 het 'DigiLab' van de Bibliotheek Midden-Brabant tot een werkplaats waar iedereen - van jong tot oud en van 'digiwijs' tot 'digibeet' - kennis kan komen maken met nieuwe media en technologie. Naast het leren omgaan met deze nieuwe technologie, is er in het DigiLab ook altijd aandacht voor de ethische aspecten hiervan: hoe respecteer je je eigen en andermans privacy? Welke data deel je wel, en welke niet? Ook is er ruimte voor verdieping, en organiseert het DigiLab inhoudelijke bijeenkomsten met sprekers en discussie over nieuwe ontwikkelingen zoals artificial intelligence en robotisering. Sinds 2016 is Jantien Borsboom projectleider van KennisCloud: een hybride methodiek om organisaties; inwoners en community's zowel offline als online aan elkaar te verbinden en gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken op te pakken. In 2021 is Jantien Borsboom verkozen tot 'Beste Bibliotheekspecialist van Nederland'.

Jantien is spreker tijdens de werkconferentie op 23 maart in Eindhoven.


 

Citizen science
Imme Ruarus
Waag
Conceptontwikkelaar Smart Citizens Lab

BIO
Het Smart Citizen Lab van Waag stelt dat niet de Smart City, maar de burger slim is: Smart Citizens in plaats van Smart Cities dus. Dit betekent dat bewoners door middel van open source technologie zelf onderzoek kunnen doen naar hun leefomgeving en zo handelingsperspectief creëren. Binnen verschillende ‘citizen sensing’ projecten werk ik samen met bewoners en expert om een lokale meetstrategie op te stellen, data te verzamelen en te interpreteren. Aan de hand van de data gaan we in gesprek om de leefomgeving te verbeteren. 

Imme is spreker tijdens de werkconferentie op 24 maart in Amersfoort.


 

Citizen science
Theo Jurriens
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Science and Engineering

BIO
Leider van het initiatief "Onze Lucht", zie onzelucht.nl
Meten van duisternis washetdonker.nl en visitwadden.nl/sterrentellen

Theo is spreker tijdens de werkconferentie op 22 maart in Assen.