Voorstel indienen

Uw voorstel op het congres

Het Nationale Bibliotheekcongres is úw congres. Het programma wordt grotendeels samengesteld met uw inbreng. Ook dit jaar vragen we u weer om met vernieuwende, spannende en originele ideeën te komen en een programmaonderdeel te verzorgen. Dan krijgen we ook dit jaar een congres dat informeert en inspireert voor en dankzij u!

De spelregels

Vul het formulier in en schrijf een concrete, beeldende en wervende tekst waaruit de programmaraad én uw collega’s een duidelijk beeld krijgen van wat u wilt gaan doen op het Nationale Bibliotheekcongres 2020.

Het publiek deelt sterren uit

Tot en met 4 maart kunt u uw voorstel indienen. Daarna publiceren wij alle ingediende voorstellen rechtstreeks op de website en kan er gestemd worden door middel van het geven van sterren. Informeer dus uw gehele professionele netwerk over uw voorstel en vraag ze op uw voorstel te stemmen. Sterren uitdelen kan tot en met 23 maart.

Belangrijke data

STAP 1: Uiterlijk 4 maart: aanleveren voorstel.
STAP 2: Het publiek deelt sterren uit van 5 tot en met 23 maart: beoordeling van uw voorstel door het publiek.
STAP 3: Tussen 30 maart en 3 april ontvangt u een terugkoppeling. Ook als uw aanvraag niet gehonoreerd is, ontvangt u bericht.
STAP 4: Aanvraag gehonoreerd? De Programmaraad nodigt u uit om uw voorstel uit te voeren en maakt met u vervolgafspraken. Wij nemen hiervoor tussen 30 maart en 10 april telefonisch contact met u op.
STAP 5: Uiterlijk 17 april 2020 moet uw voorstel definitief zijn.

Publiek en programmaraad

De vijf voorstellen die door het publiek én de programmaraad het best zijn beoordeeld krijgen een speciale vermelding binnen het programma.
Daarnaast beoordeelt de programmaraad natuurlijk ook alle voorstellen.
Belangrijke criteria zijn:

  • Is het voorstel relevant voor een grotere groep?
  • Is het voorstel inspirerend?
  • Is het voorstel innovatief en/of ondernemend?
  • Is het voorstel interessant voor anderen?

Hoe omschrijft u uw voorstel?

1. Pakkende titel programmavoorstel
2. Korte, kernachtige en wervende formulering van uw voorstel
3. Waarom moet uw voorstel geselecteerd worden? Wat hebben anderen eraan?
4. Voor wie, voor welke doelgroep is uw voorstel geschikt?


Het indienen van voorstellen is helaas niet meer mogelijk.